W naszej witrynie korzystamy z plików cookies.  Pliki cookies potrzebne są m.in. do prawidłowego wyświetlania strony oraz realizacji zamówień. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies. 

close
Strona główna>Newsy> Stary regulamin sklepu

Stary regulamin sklepu

Regulamin sklepu dla zakupów dokonanych przed 25 grudnia 2014.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://survivalsklep.pl/

  

 Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://survivalsklep.pl/dalej: „Sklep

internetowy”) prowadzony jest przez P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek, właściciel marki survivaltech.pl

z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Szpakowej 41, 42-200 Częstochowa. NIP 573-040-11-39, Regon

150528680, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 23322 prowadzony przez Prezydenta

Miasta Częstochowa.

2. Słowniczek:

1. Usługodawca, Operator, Administrator, Sprzedawca: P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek z

siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Szpakowej 41, 42-200 Częstochowa. NIP 573-040-11-39,

Regon 150528680, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 23322 prowadzony przez

Prezydenta Miasta Częstochowa

2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

3. Klient – Usługobiorca, Użytkownik, który chce zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

4. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu złożenia  zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym

 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia

korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się w  szczególności : a) dodanie towarów do koszyka, b) utworzenie konta Użytkownika (rejestrację),

c) czy też złożenie Zamówienia,

a) Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani ze

strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego

pola na stronie – „Dodaj do koszyka”

1. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej

przycisk „Kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).

2. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie

Sklepu internetowego.

b) Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na 1. Manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie

http://survivalsklep.pl/ – czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia,

nazwiska, adresu i nazwy adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła

(wymagane pola oznaczone są czerwoną „*”)

2. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” – w tym momencie konto Użytkownika

zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany wiadomością mailową

wysłaną na adres mailowy pdany podczas rejestracji (w sytuacji gdy rejestracja konta

Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient

zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)

c) Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3

niniejszego regulaminu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały

omówione w dalszej części regulaminu.

 

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży

1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na  stronie internetowej Sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową (kontakt@survivalsklep.pl).

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w

rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..

3. Sklep internetowy survivalsklep.pl prowadzi także sprzedaż produktów, produkowanych na

zamówienie (custom). Czas oczekiwanie na zamówiony produkt produkowany przez firmę

survivaltech.pl jest ustalany indywidualnie według oddzielnych ustaleń. W celu złożenia

zamówienia na ww produktu prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@survivalsklep.pl,

bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 519 41 07 45.

4. Złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówień.

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać interesujący nas (Klienta) produkt ze strony internetowej Sklepu

internetowego następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego

pola na stronie - zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt. a).

2. gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produkty nas(Klienta) interesujące

określamy sposób dostawy towaru oraz formę płatności

3. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i

hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj się”.

(Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Nie pamiętasz

hasła?” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj się”).

4. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą zarejestrować się w bazie

klientów bądź wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta

Użytkownika (logowania), w tym celu klikają „Zamów szybko jako gość” w sekcji

„NOWY KLIENT”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie

niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię,

nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem

gwiazdki*)

5. używając przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klient przechodzi do

podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia,

tzn.:

1. przedmiot zamówienia 2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w

tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)

3. wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności

 (Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli  Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie).

2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:

1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na

podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zatytułowana

„Potwierdzenie otrzymania zamówienia ” zawiera:

1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia

2. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta adres e-mail) wiadomość

zatytułowaną "Zamówienie przyjęte do realizacji", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o

przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty)

1. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w

zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez

nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do

wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24 godzin.

3. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta

wiadomości e-mail, o której mowa w §3. 2.2

3. Złożenie zamówienia poprzez e-mail: kontakt@survivalsklep.pl

1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

1. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać

wiadomość e-mail na adres kontakt@survivalsklep.pl, Treść wiadomości powinna

określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

2. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych

do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer

telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji

płatności.

3. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w

zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez

nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do

wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 24 godzin.

4. Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia

Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.3

4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność

1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru: a) Odbiór osobisty w sklepie

b) Poczta Polska

c) Kurier DPD

 

Dla zamówień o potwierdzonej wartości powyżej 599 zł brutto - koszty transportu pokrywa Sprzedający (dotyczy to przesyłek krajowych).

Dla pozostałych przesyłek - koszty transportu pokrywa KLIENT.

2. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione

od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 3. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy  przesyłki.

1. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych, z tym że Zamówienia

złożone i przyjęte do realizacji do godz. 12:00 w dni robocze są realizowane tego samego dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia

umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;

2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych

towarów.

2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:

1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych

2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3-4 dni roboczych

3. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie  trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:

1. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA)

1. Paczki dostarczane są pod podany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod

nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie (tzw.awizo). należy się

po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego

Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu

Sprzedawcy.

2. Paczka kurierska (DPD Polska Sp. z o.o.)

1. Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności

Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia

przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli

podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru

przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.

3. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika(ZALECANE).

4. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to

przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona(ZALECANE).

5. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później

jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu

przesyłki(ZALECANE).

 

5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne.Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

1. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)

2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

3. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.pl (przykładowe dostępne sposoby to: karta płatnicza online; przelew tradycyjny – blankiet; mTransfer; Przelewy24 BZWBK; Płacę z Inteligo; Płać z ING; Płacę z iPKO;).

 

§ 5 Dane osobowe

1. Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą

wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego http://survivalsklep.pl/. Administratorem tych

danych jest P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Szpakowej 41.NIP

573-040-11-39, Regon 150528680, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 23322 prowadzony przez Prezydenta Miasta Częstochowa. Baza danych sklepu http://survivalsklep.pl/ została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania Zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

2. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu: Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa

sprzedaży)

3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta:

1. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02–274

Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368

2. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940

Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972

4. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Szpakowej 41, 42-200 Częstochowa lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 41 07 45.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w

Sklepie internetowym.

6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

4. adres elektroniczny (adres e-mail),

5. numer telefonu

6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

 

7. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr

16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia

27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym

fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do

Sprzedawcy na adres: P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek ul. Szpakowa 41, 42-200

Częstochowa.

3 Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres

kontakt@survivalsklep.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się

przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14

dni.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w

inny wskazany przez Klienta sposób.

3. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na

sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu

internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@survivalsklep.pl

2 Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia

nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3 Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany

przez Użytkownika sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek ul. Szpakowej 41, 42-200 Częstochowa.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument

dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi

kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta

bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

-  P.H.U. "Rondo" Zdzisław Kotlarek ul. Szpakowa 41, 42-200 Częstochowa.

4. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym

mowa powyżej,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach

danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen

na rynku finansowym,

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, dotyczy to zamówień towarów

produkowanych na zamówienie klienta (custom).

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu,

6. dostarczania prasy,

7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. komputer z dostępem do Internetu

2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe

3. Obsługa JAVA, FLASH

4. System operacyjny Windows

5. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

6. dostęp do poczty elektronicznej.

 

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w

wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam

zamówienie” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość

towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i

odpowiednich jego podstronach. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy

kontakt@survivalsklep.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 519 41 07 45 2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane

 potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email

zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do

wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez

system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od

otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w

pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego

potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres:

kontakt@survivalsklep.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem

telefonu +48 519 41 07 45. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość

e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia

poprawionego Zamówienia.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę

drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa

sposoby:

1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie

z § 3 ust.3.2.3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania

zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień

składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.

2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru

regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez

ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego

oświadczenia na adres mailowy kontakt@survivalsklep.pl lub też pisemnie na adres

Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez

Usługodawcę wypowiedzenia.

2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z

zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza

treści o charakterze bezprawnym.

3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób z utraty praw już nabytych

przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz.

1204 ze zm.),

3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Zmiany w regulaminie:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym

Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem

wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez

zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o

akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.

384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a

Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze

ciągłym w terminie 30 dni.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników

korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności

nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku

zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9. Rozstrzyganie sporów:

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr

16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu

postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr

16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie